Priprema za štampu

Priprema za štampu nije samo dizajn, raspored slika i teksta, već predstavlja usaglašavanje tehničkih standarda da bi štampa bila kvalitetna.
Osim pripreme za štampu flajera, obavljamo pripremu za štampu svih drugih proizvoda kao i grafički dizajn.
 • Dizajniramo logotipove
 • Dizajniramo postere
 • Dizajniramo etikete
 • Dizajniramo vizitkarte
 • Dizajniramo brošure
 • Dizajniramo infografičke prikaze
 • Dizajniramo objave na instagramu
 • Dizajniramo instagram priče
 • Dizajniramo objave na Facebook-u
 • Dizajniramo Facebook priče
 • Dizajniramo Facebook naslovne fotografije
 • Dizajniramo objave na društvenim mrežama
 • Dizajniramo sve vrste dokumenata
 • Dizajniramo dokumenta za obrazovne institucije
 • Dizajniramo sve vrste prezentacija
 • Dizajniramo pisma
 • Dizajniramo radne biografije
 • Dizajniramo memorandume
 • Dizajniramo izveštaje
 • Dizajniramo lična dokumenta
 • Dizajniramo čestitke
 • Dizajniramo kalendare
 • Dizajniramo knjige
 • Dizajniramo ID kartice
 • Dizajniramo pozivnice
 • Dizajniramo pozivnice za venčanja
 • Dizajniramo pozivnice za rodjendane
 • Dizajniramo sve vrste banera